Soukromí a bezpečnost

Sběr a použití informací

Používáním tohoto webu potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami našeho prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a souhlasu s používáním údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas“) a souhlasíte s tím, že v souladu s nimi můžeme sbírat, používat a předávat vaše osobní údaje a uživatelská data. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, můžete se rozhodnout náš web nepoužívat. V takovém případě nám prosím prostřednictvím tohoto webu neposkytujte žádné osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas se stává součástí podmínek použití našeho webu, které se řídí právními předpisy státu Florida, Spojené státy americké, a jsou vykládány v souladu s nimi. Souhlasíte s tím, že veškeré spory vyplývající z vašeho používání tohoto webu budou vyřizovány ve výlučné jurisdikci státu Florida. Společnosti Lexyl shromažďuje informace od svých uživatelů na několika různých místech na svém webu.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a souhlasu

Náš web i naše obchodní činnost se neustále mění. V důsledku toho může být příležitostně nutné, aby společnost Lexyl toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu upravila. Společnost Lexyl si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas kdykoliv bez předchozího upozornění aktualizovat nebo modifikovat. K tomuto Prohlášení se pravidelně vracejte, a to zejména před tím, než poskytnete osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas bylo naposledy aktualizováno dne 28/04/2022. Dalším používáním tohoto webu po změnách nebo revizích tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami revidovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu.

Definice

„Agregované údaje“ zahrnují demografické údaje o zákaznících, informace o jejich zájmech a chování založené na osobních údajích a další informace, které nám byly poskytnuty a které jsou sestaveny a analyzovány v agregované a anonymní formě.

„Osobní údaje“ zahrnují všechny informace, které umožňují identifikaci konkrétní osoby, včetně například jejího jména a e-mailové adresy.

„Veřejné informace“ zahrnují informace zveřejněné na všech veřejně přístupných částech webu, jako jsou vývěsní tabule, chatovací místnosti nebo komentáře. Přečtěte si prosím ustanovení našich podmínek ohledně veřejných a nevyžádaných informací.

„Nevyžádané informace“ zahrnují nápady na nové produkty nebo úpravy stávajících produktů a další nevyžádané zprávy. Osobní údaje obsažené v nevyžádaných informacích budou zpracovávány způsobem stanoveným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu.

„Uživatelská data“ zahrnují všechny informace pasivně shromažďované od uživatelů webu, které neidentifikují konkrétní osobu, včetně například statistických informací o používání webu. Pojmy „vy“ a „vaše“ použité v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu znamenají jakéhokoli uživatele tohoto webu.

Jaké informace shromažďujeme?

Informace, které nám poskytujete: Vaše osobní údaje (jméno, datum narození, e-mail, poštovní adresa apod.) shromažďujeme, když se dobrovolně rozhodnete zaregistrovat jako uživatelé tohoto webu. Shromažďované osobní údaje používáme k tomu, abychom vám zajistili co nejlepší zákaznický zážitek na našem webu, a ke zlepšování a marketingu služeb společnosti Lexyl Services. Společnost Lexyl může tyto osobní údaje ukládat sama nebo mohou být uloženy v databázích vlastněných a udržovaných přidruženými společnostmi, zprostředkovateli nebo poskytovateli služeb společnosti Lexyl. Společnost Lexyl si zachovává svá práva k těmto databázím a k informacím v nich obsaženým.

Když navštívíte naše online služby, můžeme z vašeho zařízení automaticky shromažďovat určité informace. V některých zemích, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru, mohou tyto informace být na základě příslušných zákonů na ochranu údajů považovány za osobní informace. Informace, které shromažďujeme automaticky, mohou konkrétně kromě jiného zahrnovat např. IP adresu, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer), poskytovatele internetových služeb (ISP), operační systém a operátora. U uživatelů webových stránek mohou také být shromažďovány informace o odkazujících webových stránkách nebo výstupních stránkách a také o obecné geografické lokalitě (např. na úrovni země nebo města). Můžeme také shromažďovat další technické informace, např. o interakci vašeho zařízení s našimi online službami včetně navštívených stránek a kliknutých odkazů. Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět uživatelům našich online služeb – odkud přicházejí a jaký obsah našich online služeb je zajímá. Tyto informace používáme pro naše interní analytické účely a zlepšování kvality a relevance našich online služeb našim návštěvníkům, např. přizpůsobením vašeho uživatelského prožitku, přizpůsobením vašeho vyhledávání a zobrazováním reklam, které pro vás mohou být zajímavé. Tyto automatické informace můžeme také použít k prevenci a odhalování podvodů. Tyto informace a vaše osobní údaje mohou být také propojeny se soubory cookie, aby bylo možné řádně provozovat naše online služby, ukládat vaše vyhledávání cestovních informací pomocí našich online služeb a shromažďovat informace o tom, jak jste využívali naše online služby. Další informace naleznete v části „Soubory cookie“ níže.

Pokud jste zaměstnanec podnikového klienta, dodavatele nebo obchodního partnera jiného typu, jako např. majitele hotelu, správce hotelu nebo cestovní kanceláře, další shromažďované informace mohou zahrnovat zaměstnavatele, identifikační číslo zaměstnance nebo jiné relevantní informace.

Vaše osobní údaje můžeme také použít pro jiné účely popsané v části „Jak používáme vaše informace“ níže.

Pokud používáte některou z aplikací pro chytrý telefon, tablet nebo pro jiné platformy (společně „aplikace“), můžeme také shromažďovat např. tyto informace:

Informace o funkčnosti aplikací, které používáte. Toto nám umožňuje identifikovat oblasti aplikací, které jsou pro naše zákazníky zajímavé, abychom mohli aplikace zkvalitnit a průběžně je vylepšovat. Jedinečný identifikátor („UID“) vašeho zařízení. Každá aplikace nám posílá UID zařízení – posloupnost čísel nebo znaků jedinečných pro vaše zařízení. Používáme ho při prvním otevření aplikace, abychom mohli našim reklamním sítím potvrdit počet stažení, která jsou výsledkem kliknutí na jejich příslušné reklamní bannery a další marketingové nástroje. Je-li poskytnuta e-mailová adresa, přidružujeme ji vašemu aktuálnímu UID / ID souboru cookie k zajištění bezproblémového provozu na všech vašich zařízeních. Informace o vaší aktuální poloze. Používáte-li funkci aplikace k vyhledání hotelů poblíž vaší aktuální polohy nebo podobné funkce, které nabízejí relevantní obsah na základě polohy nebo jinak poskytují služby na základě polohy, používáme informace o vaší aktuální poloze – poskytované vaším zařízením pomocí technologie GPS nebo podobných technologií – k zobrazení relevantního obsahu nebo jiných lokalizovaných informací. Údaje o poloze neshromažďujeme, pokud výslovně nepoužíváte funkci založenou na poloze, a shromažďování údajů o poloze můžete kdykoli prostřednictvím nabídky nastavení telefonu vypnout. Hlášení informací o chybách. Hlášení nám umožňuje vyšetřit chybu a zlepšit stabilitu aplikace pro budoucí verze. V hlášení informací o chybách nám aplikace odešle informace o typu a verzi mobilního zařízení, UID, době, kdy došlo k chybě, použité funkci a stavu aplikace v okamžiku, kdy došlo k chybě. Tyto informace můžeme použít k vyšetření a nápravě chyby a k tomu, abychom vám pomohli realizovat dotčenou rezervaci. Můžete rozhodnout, jaké informace nám aplikace odešle. Provedete to buď změnou nastavení v nabídce nastavení aplikace, nebo změnou nastavení mobilního zařízení. Máte také možnost aplikaci ze svého zařízení zcela odstranit a naše služby využívat prostřednictvím našich webových stránek.

Pokud využijete některou z funkcí sociálních médií v našich online službách nebo prostřednictvím poskytovatele sociálních médií, můžeme prostřednictvím tohoto poskytovatele sociálních médií a v souladu s jeho zásadami ochrany soukromí získat informace o vás.

Pokud používáte funkce sociálních médií a rozhodnete se na svém účtu sociálních médií uvést osobní informace, můžeme mít přístup k informacím, jako je vaše jméno, profilová fotografie, pohlaví, narozeniny, e-mailová adresa, město nebo okres a veškeré další informace, které jste se rozhodli dát k dispozici. Při dodržení vašich nastavení ochrany osobních údajů máme přístup k informacím, které o své poloze poskytnete poskytovateli sociálních médií („údaje o poloze“), aby vám poskytl relevantní obsah. Neuchováváme ani nepoužíváme žádná data týkající se přátel, na něž máte vazby na sociálních médiích.

Můžeme také mít přístup k informacím od poskytovatelů sociálních médií o tom, jak používáte aplikaci, kterou provozujeme na jejich webových stránkách. Doporučujeme proto, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů všech poskytovatelů sociálních médií, které používáte.

Telefonáty našim týmům zákaznických služeb nebo od nich mohou být zaznamenány nebo sledovány pro účely kontroly kvality, analýz, naší ochrany v případě právního sporu a ke školení zaměstnanců. Nahrávky telefonátů budou uchovány v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. S jakýmikoliv osobními informacemi získanými od vás během hovoru bude nakládáno v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Interakce, které s námi uskutečníte prostřednictvím našich online služeb, jako je chat, budou zaznamenány a sledovány pro účely kontroly kvality, naší ochrany v případě právního sporu a ke školení zaměstnanců. Tyto informace budou zpracovány a uchovány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak používáme vaše informace

Vaše osobní informace používáme pro následující účely (dále jen „účely“): Poskytování služeb, k nimž patří poskytování služeb, produktů a funkcí, které vám nabízíme prostřednictvím našich služeb, a plnění vašich požadavků, mimo jiné těchto: zprostředkování a zpracování rezervací u společnosti LEXYL a našich partnerů v cestovním ruchu, vyhodnocování partnerů v cestovním ruchu, úhrady produktů a služeb partnerů v cestovním ruchu prostřednictvím našich služeb, ověřování přihlašovacích údajů vašeho účtu a vaše identifikace pro přihlášení k užívání služeb a zajištění bezpečnosti vašeho účtu, zobrazení vašich rezervací provedených prostřednictvím webových stránek, aplikací a služeb naší skupiny společností na stránce vašeho účtu. Komunikace s vámi ohledně vašeho účtu nebo používání našich služeb, produktů a/nebo funkcí (např. vyžádání recenzí a zpětné vazby, zasílání upozornění a oznámení, k jejichž odběru jste se přihlásili, poskytování aktualizací ohledně cestovních plánů, zasílání potvrzení rezervací, zasílání informačních, servisních a administrativních e-mailů nebo jiných oznámení požadovaných právními předpisy); reakce na vaše připomínky a dotazy a poskytování služeb zákazníkům jinými způsoby. Zasílání marketingových sdělení, včetně komunikace s vámi o službách nebo produktech nabízených společností LEXYL, společnostmi v naší skupině nebo našimi obchodními partnery a dalších marketingových sdělení, která by vás podle našeho názoru mohla zajímat. Provozování a zlepšování našich služeb a vývoj nových produktů a služeb, včetně využívání analytických služeb k lepšímu pochopení toho, jak využíváte naše služby pro účely vývoje produktů, webových stránek, aplikací a služeb a zlepšování uživatelského prožitku. Zpracovávání a doručování soutěžních příspěvků a odměn. Zpracovávání vašich platebních údajů. Poskytování služeb a informací partnerům v cestovním ruchu, jako je např. poskytování zpětné vazby od uživatelů a podrobných informací o používání. Přizpůsobení našich služeb vašim potřebám, např. na základě extrapolací nebo sloučení různých informací, které o vás shromáždíme, vám můžeme nabídnut lepší výsledky vyhledávání nebo jinak přizpůsobit naše služby podle vašich preferencí nebo omezení.Poskytování relevantnějších reklam v rámci našich služeb i mimo ně, včetně zobrazování personalizovaných nabídek a reklamy v rámci našich služeb i mimo ně. Ochrana před podvodnými, neautorizovanými nebo nezákonnými akcemi, jejich vyšetřování a prevence. Dodržování našich zásad, postupů a právních závazků včetně plnění požadavků orgánů státní správy včetně orgánů činných v trestním řízení, řešení otázek souvisejících se soudními spory a výkon práv nebo plnění povinností vyplývajících ze zákona. Na základě vašeho souhlasu uděleného v ostatních případech a podle toho, jak je požadováno nebo povoleno příslušnými zákony. Pokud udělíte souhlas s jakýmkoli dalším používáním osobních informací, budete tento souhlas moci kdykoli odvolat, pokud nás o tom informujete pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Upozorňujeme, že naši účetní, interní a externí auditoři, právní poradci a další profesionální poradci mohou mít přístup k vašim osobním údajům, aby nám mohli poskytovat příslušné odborné služby v souvislosti s našimi požadavky na dodržování právních předpisů, včetně, mimo jiné, příslušných zákonů o cenných papírech nebo pravidel kótování cenných papírů, nebo jinak v souvislosti s naší činností.

O svých osobních informacích můžete rozhodovat a za určitých okolností můžete mít právo nám zakázat používat vaše osobní informace pro tyto účely nebo proti jejich použití můžete vznést námitku.

Údaje získané prostřednictvím programu s krátkým kódem (SMS) nebudou sdíleny s žádnými třetími stranami pro marketingové účely/důvody.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje sdílíme s třetími stranami v souvislosti s poskytováním služeb vám a provozováním našeho podnikání (například zajištění zpracování kreditních karet, poskytování zákaznických služeb, obchodní analýzy, služby v oblasti prevence podvodů a dodržování předpisů, a abychom vám mohli poskytovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům). Tito poskytovatelé služeb třetích stran jsou povinni chránit osobní údaje, které s nimi sdílíme, a nesmějí používat žádné přímo identifikující osobní informace, vyjma pro účely poskytování služeb, pro které jsme je najali. Nesmějí používat osobní údaje, které sdílíme, pro účely vlastního přímého marketingu (pokud jste jim k tomu nedali samostatný souhlas za podmínek poskytnutých třetí stranou).

Když získáte přístup k určitým funkcím, jako je jednotné přihlášení, které vám umožní přihlásit se k našim online službám pomocí vašich přihlašovacích údajů pro sociální média, budete sdílet informace s třetí stranou – společností provozující sociální média – například skutečnost, že jste nás navštívili nebo s námi komunikovali. V Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsku a Spojeném království (UK) nebudeme na naše webové stránky vkládat tlačítka pro sdílení na sociálních sítích nebo pro přihlášení, pokud a dokud nepřijmete naše zásady používání souborů cookie a podobných technologií. Další informace naleznete v našem Prohlášení o použití cookies, které je součástí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Poskytovatel třetí strany může tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které o vás uchovává. Sdílené osobní údaje se budou řídit Zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele třetí strany (včetně všech osobních údajů, ke kterým můžeme získat přístup prostřednictvím poskytovatele třetí strany). Poskytovatelé třetích stran by vás měli informovat o tom, jak můžete upravit nastavení ochrany soukromí na jejich stránkách. Pro platby, analýzy a další obchodní služby používáme službu Stripe. Služba Stripe shromažďuje identifikační informace o zařízeních, která se k této službě připojují. Služba Stripe používá tyto informace k provozování a zlepšování služeb, které nám poskytuje, včetně odhalování podvodů. Chcete-li se dozvědět více o službě Stripe a přečíst si jejich Zásady ochrany osobních údajů, navštivte https://stripe.com/privacy.

Převod vašich údajů do zahraničí.

Dobrovolným poskytnutím svých osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich využitím v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a souhlasem. Jestliže na tento web přicházíte z jiné země než z USA, vaše komunikace vzhledem k povaze internetu nevyhnutelně povede k přenosu informací přes mezinárodní hranice. Návštěvou na tomto webu souhlasíte s těmito přenosy. Pokud na tomto webu poskytujete osobní údaje, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje mohou být převedeny z vaší aktuální lokality do kanceláří a na servery společnosti Lexyl a zde uvedeným pobočkám, zprostředkovatelům a poskytovatelům služeb se sídlem v USA a dalších zemích.

Registrace

Pokud uživatel chce používat tento web, musí nejdříve vyplnit registrační formulář. Uživatel musí během registrace zadat své kontaktní údaje (jméno a e-mailovou adresu) a vytvořit uživatelské jméno a heslo. Tyto informace slouží ke kontaktování uživatele ohledně služeb na našem webu, o které projevil zájem. Lexyl nevyžaduje, aby uživatel poskytl demografické údaje, jako je úroveň příjmů nebo pohlaví, ani jedinečné identifikátory, jako je číslo sociálního zabezpečení (rodné číslo).

Soubory cookie

Soubor cookie je datový soubor, která je uložený na pevném disku uživatele a obsahuje informace o uživateli. Použití souborů cookie není nijak spojeno s informacemi umožňujícími osobní identifikaci během návštěvy na našich webových stránkách. Pokud uživatel má soubor cookie pro náš web, nebude například muset zadávat heslo, čímž při každé návštěvě našeho webu ušetří čas. Pokud chce uživatel dočasně zakázat tuto funkci, může tak učinit kliknutím na odkaz pro odhlášení. Uživatel může používat náš web, i pokud odmítne soubor cookie. Soubory cookie nám také umožňují sledovat zájmy našich uživatelů a zaměřovat se na ně pro zlepšení uživatelského prožitku na našem webu.
Další informace a správa preferencí ohledně souborů cookie

Protokoly

Adresy IP používáme k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širokých demografických informací k využití v agregované formě. Adresy IP nejsou spojeny s informacemi umožňujícími osobní identifikaci.

Odkazy

Tento web obsahuje odkazy na jiné weby. Pamatujte prosím, že společnost Lexyl Travel Technologies nezodpovídá za ochranu osobních údajů na těchto jiných webech. Doporučujeme našim uživatelům, aby si při odchodu z našeho webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech webech, které shromažďují informace umožňující osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromážděné tímto webem.

Zabezpečení

Přístup ke všem informacím našich uživatelů, nejen k výše uvedeným citlivým informacím, je v našich kancelářích omezen. Přístup k informacím umožňující osobní identifikaci mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k provedení určité úlohy (například fakturant nebo zástupce zákaznického servisu). Servery, na kterých ukládáme informace umožňující osobní identifikaci, jsou umístěny v zabezpečeném prostředí.

Zvláštní nabídky

Všem novým členům zasíláme uvítací e-mail k ověření hesla a uživatelského jména. Stávající členové dostávají informace o nových skupinách nebo nabídkách hotelů, které souvisejí se jejich obchodní činností. Z úcty k soukromí našich uživatelů nabízíme možnost tyto typy komunikace nepřijímat.

Aktivita na webu

Společnost Lexyl Travel Technologies používá monitorovací nástroj od třetí strany ke sledování aktivity koncových uživatelů v rámci našeho webu pomocí souborů cookies. Aktivita je sledována ve snaze usnadnit navigaci na našem webu a zjistit, které oblasti našeho webu přitahují nejvíce pozornosti. Sledovanými informacemi jsou například nejvíce požadovaná stránka, nejméně požadovaná stránka, nejčastější vstupní stránka, nejčastější cesta webem, města původu uživatelů, průměrná doba strávená na webu atd.

Aktualizace webu a služeb

Uživateli zasíláme aktuality o webu a servisní oznámení. Členové se nemohou odhlásit z příjmu servisních oznámení, která obsahují důležité informace o službě. S uživateli komunikujeme o aktualizacích našeho webu a služeb a o záležitostech týkajících se jejich účtů prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Oprava/aktualizace osobních informací

Pokud se změní informace umožňující osobní identifikaci uživatele (například poštovní směrovací číslo), nebo pokud uživatel již nebude požadovat naši službu, budeme se snažit poskytnout možnost opravy, aktualizace nebo odstranění osobních údajů uživatele.

Externí reklamy

K zobrazování reklam návštěvníkům našeho webu využíváme externí reklamní společnosti. Tyto společnosti mohou používat informace (mimo vašeho jména, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách tohoto a jiných webů, aby vám nabízely reklamy na zboží a služby, které vás zajímají. Pokud byste chtěli získat více informací o této praxi a o možnostech, jak zamezit využívání těchto informací těmito společnostmi, můžete navštívit www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Oznámení o změnách

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, tyto změny zveřejníme na naší domovské stránce, aby naši uživatelé byli vždy informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně zveřejňujeme. Pokud se v jakémkoli okamžiku rozhodneme používat informace umožňující osobní identifikaci jiným způsobem, než jaký byl stanoven v době jejich sběru, upozorníme uživatele emailem. Uživatelé budou moci rozhodnout, zda jejich informace můžeme použít tímto jiným způsobem. Informace budeme používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, podle nichž byly shromažďovány.

Právní závazky

Přestože se maximálně snažíme chránit soukromí uživatelů, osobní údaje je někdy nutné ze zákona sdělit. V takových situacích se v dobré víře domníváme, že tento postup je vyžadován v souladu s probíhajícím soudním řízením, soudním příkazem nebo zákonným postupem, který se dotýká našeho webu.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU

Společnost Lexyl bude osobní údaje zpracovávat pouze na základě písemných pokynů svých koordinátorů skupin a v souladu s našimi podmínkami použití a platnými zákony (s výjimkou případů, kdy společnost Lexyl musí takto postup, aby vyhověla platným zákonům; v takovém případě společnost Lexyl o tomto zákonném požadavku vyrozumí své skupinové koordinátory s výjimkou případů, kdy je to ze zákona zakázáno) a koordinátor skupiny potvrdí, že v jeho dokumentované pokyny jsou, aby společnost Lexyl zpracovávala osobní údaje podle potřeby v souladu s účely našich podmínek použití. Společnost Lexyl vyrozumí koordinátory skupin, pokud podle jejího názoru určitý pokyn porušuje platné právní předpisy EU na ochranu a zabezpečení osobních údajů;

Společnost Lexyl při ukončení nebo uplynutí platnosti podmínek použití a na žádost koordinátora skupiny vymaže nebo vrátí všem osobní údaje vyjma toho, že pokud společnost Lexyl nemůže osobní údaje zlikvidovat (kvůli zálohování nebo z právních důvodů), prodlouží na dobu neurčitou ochranu těchto nároků a okamžitě ukončí veškeré další zpracování osobních údajů bez předchozího výslovného písemného souhlasu koordinátora skupiny, s výjimkou případů, kdy a do jaké míry to vyžadují zákony. Povinnost společnosti Lexyl chránit bezpečnost osobních údajů na základě těchto požadavků trvá po ukončení platnosti našich podmínek použití;

Společnost Lexyl zajistí implementaci vhodných provozních a technických opatření k ochraně osobních údajů před porušením zabezpečení údajů;

Společnost Lexyl bez zbytečného odkladu oznámí koordinátorům skupin, pokud se dozví o jakémkoliv skutečném porušení zabezpečení údajů, a bude koordinátorovi skupiny poskytovat přiměřené informace a spolupráci tak, aby koordinátor skupiny mohl splnit své závazky ohledně hlášení porušení zabezpečení údajů, které má na základě platných zákonů na ochranu osobních údajů (a v nich stanovených lhůtách);

Dílčí zpracovatelé

Společnost Lexyl koordinátorovi skupiny na vyžádání poskytne seznam subdodavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje;

Společnost Lexyl jmenuje externí dodavatele nebo poskytovatele služeb dílčími zpracovateli osobních údajů pouze tehdy, pokud společnost Lexyl:

(A) uzavírá písemné smlouvy s dílčími zpracovateli, které zajišťují podmínky ochrany údajů, které zajišťují nejméně stejně silnou ochranu jako podmínky uvedené v těchto požadavcích;

(B) oznámí koordinátorům skupin všechna uvažovaná přidání nebo výměny stávajících dílčích zpracovatelů předtím, než jsou jmenováni;

(C) nadále plně odpovídá koordinátorovi skupiny za jakákoli porušení podmínek použití způsobená jednáním, chybami a opomenutím svých dílčích zpracovatelů;

Pokud koordinátor skupiny má dostatečné důvody se v souvislosti s ochranou údajů domnívat, že dílčí zpracovatel jmenovaný společností Lexyl zamezí společnosti Lexyl plnit své závazky ohledně ochrany údajů v souladu s těmito požadavky, může do 7 dní od převzetí oznámení o jeho jmenování vznést námitku vůči jmenování tohoto dílčího zpracovatele společností Lexyl. Společnost Lexyl v takovém případě neumožní dílčímu zpracovateli dále přístup k osobním údajům, dokud koordinátor skupiny neodsouhlasí jmenování nebo výměnu tohoto subdodavatele, nebo dokud koordinátor skupiny svou námitku nestáhne;

Společnost Lexyl přijme zásady a postupy pro poskytnutí přiměřené a včasné pomoci koordinátorům skupin při reakci na jakékoliv požadavky, stížnosti nebo jinou komunikaci od osob, k nimž se vztahují nebo mohou vztahovat osobní údaje zpracovávané společností Lexyl.

Upozorňujeme, že naši účetní, interní a externí auditoři, právní poradci a další profesionální poradci mohou mít přístup k vašim osobním údajům, aby nám mohli poskytovat příslušné odborné služby v souvislosti s našimi požadavky na dodržování právních předpisů, včetně, mimo jiné, příslušných zákonů o cenných papírech nebo pravidel kótování cenných papírů, nebo jinak v souvislosti s naší činností.

Přeshraniční předání dat

Společnost Lexyl nebude předávat (a ani žádné třetí straně nepovolí předat) osobní údaje mimo oblast jejich původu s výjimkou případů, kdy přijme požadovaná opatření pro zajištění souladu se zákonnými nařízeními, aby předání mohlo být provedeno v souladu se zákony;

Pokud se týká údajů z EHP, společnost Lexyl nebude přenášet (a nepovolí žádné třetí straně, aby přenášela) tyto údaje na žádné místo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), s výjimkou případů, kdy přijme opatření k tomu, aby přenos údajů z EHP byl v souladu s požadavky kapitoly V obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Aby se předešlo pochybnostem, taková opatření mohou zahrnovat, že společnost Lexyl (nebo případně třetí strana):

(A) zajistí, že údaje z EHP jsou zpracovávány v zemi, která podle článku 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;

(B) zpracování údajů z EHP podle standardních smluvních ustanovení (tzv. vzorových ustanovení) schválených rozhodnutím Evropské komise;

(C) zpracování všech údajů z EHP v souladu se závaznými podnikovými pravidly řádně schválenými úřady pro ochranu údajů příslušnými pro údaje z EHP;

(D) ohledně předání údajů z EHP do USA, případné zpracování těchto údajů v souladu se štítem EU–USA a/nebo Švýcarsko–USA na ochranu soukromí;

(E) společnost Lexyl zajistí, aby kterákoliv osoba (včetně zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti Lexyl), která má oprávnění zpracovávat osobní, byla zavázána v přísným závazkem zachování důvěrnosti (smluvně nebo ze zákona) a nepovolí zpracovávat osobní údaje žádné osobě, pro níž neplatí tento závazek zachování důvěrnosti;

(F) pokud se týká údajů z EHP, společnost Lexyl pomůže koordinátorům skupin provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v míře, v níž je takové posouzení požadováno na základně obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a v případě potřeby bude konzultovat s příslušnými dozorovými úřady v souladu se články 35–36 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Všechny požadavky na odstranění osobních údajů zasílejte na adresu GDPR [zavináč] hotelplanner.com. V předmětu e-mailu prosím uveďte ID své skupinové poptávky.